I want to be a Warrior!

Two years ago I couldn’t care less about Basketball. I didn’t know anything about the game. And even though I have friends in Norway who loves it, I didn’t know more than the name of a few star players.. Then I met Gregory.

If I wanted to spend time with him during season, I quickly realised that I had to adjust to watching a game or two. He explained the rules. And it didn’t take long before I was hooked. My team is of course the Golden State Warriors.

IMG_4211

And that is quite a team! Most teams have one or two star-players. Like Cleveland had LeBron James ( now the Lakers got him), Houston have Harding ect. Many would say Steph Curry is the star player at the Warriors, but then there is Kevin Durant, and Klay Thompson, and Andre Iguodala, and DeMarcus Cousins, and Draymond Green…and many more. It is the team that makes the magic. Not one star player. Even if there are some really impressive individual achievements.

The last game I saw before I left the US was a game when the Warriors really showed what kind of team they are. The Golden State Warriors vs. Chicago Bulls. Klay Thompson, often ranked as number 3,  did an amazing first quarter. Shooting 3-pointers like he had never done anything else. The others on the team realised that he could beat his team-mate Curry’s record for most 3-pointers in a game.

IMG_4979

It was amazing to see, how all the other players started to feed him the ball when he got a tie with Curry. And even if he missed the first, the second, the third, shot a 2 pointer, missed the fourth – they still encouraged him – and finally he got it. 14 3 pointers in a game. Actually it was only in 3/4 of a game.

sdr

I have been thinking about this since the game Monday. The others didn’t give up on him, even if he missed a couple of time. The others didn’t settle with having two team players sharing a record. Even Steph Curry, the record holder, was encouraging and cheering for him to make it. And I was thinking I want to be like the Warriors players. I want to be a person that encourages, cheers and give people new chances. I want to be able to se the potential in people around me and to play them balls that will give them the chance to shine! I want to be a team player, so the everyone on the team can be a star.

IMG_0833

I think that is what is amazing with the Warriors. It is almost impossible to choose a favourite player, because they are amazing players individually but when they come together as a team they are mind blowing. So I want to be a Warrior – in my everyday life. And I will leave the baskeball court to the ones who knows how to play.

 

På norsk:

For to år sidan kunne eg ikkje brydd meg mindre om basketball. Eg visste ingenting om spelet. Og sjølv om eg har venner i Norge so elskar det, så visste eg knapt nok namnet på nokre av stjernespelarane… så møtte eg Gregory.

Eg forstod raskt at dersom eg ville tilbringe tid saman med han i sesongen, så måtte eg innfinne meg med å sjå eit par kampar. Han forklarte reglane og det tok ikkje lang tid før eg var hekta. Laget mitt er sjølvsagt Golden State Warriors.

Og det er litt av eit lag! Dei fleste laga har ein eller to stjernespelarar. Som f.eks. Cleveland som hadde LeBron James (som no har havna på Lakers sitt lag), Houston har Harding  osv.  Mange vil påstå at Steph Curry er stjerna på The Warriors, men så er det Kevin Durant, og Klay Thompson, og Andre Iguodala, og DeMarcus Cousins, og Draymond Green.. og mange fleire. Det er laget som heilhet som skaper magien. Ikkje ein enkelt stjernespelar. Sjølv om der er nokre svært imponerande individuelle prestasjoner.

Den siste kampen eg såg før eg reiste fra USA var ein kamp der Warriors virkelig viste kva slag lag dei er. The Golden State Warriors mor Chicago Bulls. Klay Thompson, ofte rangert som nummer 3, spelte eit heilt fantastisk første kvarter. Han skaut 3-poengere som han aldri hadde gjort noko anna. Dei andre på laget innsåg at han kunne slå lagkamerat Curry sin gamle rekord for flest 3-poengere i ein kamp.

Det var fantastisk å sjå korleis alle dei andre spelarane starta å mate han med ballar då han kom opp til Curry sin rekord. Og sjølv om han bomma på den første, den andre, den tredje, for så å skyte ein to poenger, bomme på den fjerde – så fortsatte dei å oppmuntre han. Og endelig fikk han den inn. 14 3-poengere i ein kamp. Eller faktisk, i 3/4 av ein kamp!

Eg har tenkt på dette sidan kampen på mandag. Dei andre ga han ikkje opp, sjølv om han bomma eit par gonger. Dei tok ikkje til takke med to lagkamerater som kunne dele ein rekord. Sjølv Steph Curry, han som hadde rekorden, oppmuntra og heia på lagkameraten for at han skulle greie det. Og eg har tenkt at eg vil vere som spelarane på Warriors. Eg vil vere ein person som oppmuntrer, heier og gir andre nye sjanser. Eg ønsker å sjå potensiale i menneska rundt meg og spele ballar til dei som gir dei ein sjanse til å skinne. Eg har lyst å vere ein lagspelar, slik at alle på laget kan vere ei stjerne.

Eg tenker det er det som er så fantastisk med Warriors. Det er nesten umulig å velge ein favorittspelar, for dei er fantastiske kvar for seg, men når dei kjem sammen blir dei magiske. Så eg ønsker å vere ein Warrior – i min kvardag. Og så får dei som kan å spele basketball ta seg av det som skjer på basketballbana.

 

 

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s