Guarding my heart

Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. (Proverbs 4,23) 

I know some people think I am a troublemaker. And maybe I am. I ask a lot of questions and I am unable to see injustice without raising my voice in one way or another. I’ve heard people say I’m strong, because I don’t give up when I believe in something. I don’t feel strong. 

Sometimes I feel powerless and exhausted. Sometimes I feel broken and worthless. And sometimes it really hurts, really bad, and I just want to give up. I admire people who are able to put their feelings out there, because I’ve always kept my negative emotions locked inside. 

But when I fight for what I believe is right, it has to do with my heart and my emotions – and maybe it is my way of putting my feelings out there. Because I believe that if you choose to stay silenced when you hear someone tell lie after lie, or you choose to look the other way when people are treated wrong, it bends your soul. And when your soul starts bending, your heart is in trouble. 

Ta vare på hjartet framfor alt, for livet går ut frå det. (Ord.4,23)

Eg veit at nokre menneske tenker om meg at eg er ein vanskelig person, eller trøblete om du vil. Og kanskje er eg det. Eg spør mange spørsmål og greier ikkje sitte i ro og sjå at urettferdighet skjer, uten å gjerne noko. Eg har høyrt folk omtale meg som sterk, fordi eg ikkje gir opp så lett når eg trur på noko. Men eg føler meg ikkje sterk.

Nokre gonger føler eg meg makteslaus og utslitt. Nokre gonger føler eg meg knust og verdilaus. Og nokre gonger gjer det vondt, skikkelig vondt, og eg vil berre gje opp. Eg beundrar menneske som «lever med følelsane utanpå skjorta», for eg har alltid holdt dei negative følelsane mine for meg sjølv.

Men når eg kjempar for det eg trur på, så har det noko med hjerte og følelsane mine å gjere – og kanskje er det min måte å få følelsane mine ut. For eg trur at dersom du velger å forholde deg stille når du høyrer nokon servere løgn etter løgn, eller ser ein annan veg når du veit at nokon blir behandla dårleg, så bøyer det sjela di. Og når sjela di blir bøyd, så er hjertet ditt i trøbbel.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s